Taxaties

Argentum Taxaties

Argentum Taxaties verzorgt taxaties voor alle voorkomende doelen. Verzekering, successie, boedelscheiding, algemene waardebepaling enz. Zowel vastgelegd in een rapport of mondeling. Kosten bij schriftelijke rapportage bedragen 125 euro per uur (ex. Btw)

Dit omvat een goede beschrijving van uw goederen, vastgelegd in schriftelijke rapportage in drievoud (één origineel en twee gewaarborgde getekende kopieën). Bij schriftelijke rapportage worden uitsluitend de effectieve uren berekend. Onze schriftelijke rapportages staan garant voor kwaliteit en worden geaccepteerd door alle verzekeringsmaatschappijen. Mondelinge taxaties bij ons op kantoor zijn gratis (maximaal 10 objecten).  Mondelinge taxaties op locatie kosten 50 euro per uur plus reiskosten (0,25 ct p/ km. vanaf Winschoten).

Verzekerings taxatie

Als gecertificeerd Taxateur houdt Argentum Taxaties zich aan de wettelijke bepalingen die zijn gesteld aan taxatierapporten. Als een taxatierapport voor de verzekering wordt opgesteld, zal een gecertificeerde taxateur het wetsartikel 7:960 BW − voorheen artikel 275 WvK − er uitdrukkelijk in vermelden. Met deze ‘vaste voortaxatie door deskundigen’ kunt u voorkomen dat in geval van schade de omvang van de schadevergoeding achteraf wordt vastgesteld door een expert van de verzekeringsmaatschappij.
Argentum Taxaties verzorgt taxaties voor verzekering zoals bedoeld in het Nieuw Burgerlijk wetboek, artikel 7:960. Deze taxaties zijn op basis van vervangingswaarde. Dit is het bedrag dat nodig is om een vergelijkbaar object aan te schaffen bij een (gespecialiseerd) handelaar.

Kostbaarheden taxatie

Het kan gebeuren dat uw bezittingen schade oplopen door bijvoorbeeld diefstal, brand, verlies of beschadiging. Dat is een emotioneel verlies, zeker als het om kostbare en unieke objecten gaat. Bent u daarnaast ook nog eens onderverzekerd, dan betekent dat bovendien een ongunstige schaderegeling. Verzekeraars vergoeden ook maar beperkt dit type eigendommen als ze niet gespecificeerd zijn. Laat u uw collectie taxeren, dan wordt het financiële verlies gecompenseerd. Een taxatierapport opgesteld door Argentum taxaties wordt geaccepteerd door alle Nederlandse verzekeraars. Dat betekent dat u in geval van schade geen discussie heeft en een snellere schadeafhandeling zult ervaren.

Schadetaxatie

Schadetaxatie
In opdracht van verzekeraars, expertisebureaus, assurantietussenpersonen of verzekerden zelf, verzorgt Argentum Taxaties ten behoeve van de schaderegeling, na schade door inbraak, water, brand en/of andere calamiteiten. In een schriftelijk rapport wordt de vervangingswaarde aangegeven en de eventuele waardevermindering na restauratie. Uiteraard kan ook een gedegen advies gegeven worden over betrouwbare en adequate restaurateurs.

Contra expertise
Bij een geschil met een verzekeringsmaatschappij over de bij een schadetaxatie genoemde calamiteiten geeft Argentum Taxaties een onafhankelijk en betrouwbaar advies. Er is geen verstrengeling met het belang van de verzekeringsmaatschappij.

Hertaxatie
De meeste verzekeringspolissen hanteren 5 jaar als de wettelijke geldigheidsduur van een taxatierapport. Een verzekeringsmaatschappij zal om een hertaxatie vragen. Veranderingen in de hoeveelheid en de waarde van de verzekerde objecten moeten iedere 5 jaar worden verwerkt. Uw taxatierapport bevind zich nog in mijn archief, dus in de praktijk hoeft een hertaxatie niet veel tijd in beslag te nemen. Wel zal ik eventueel opnieuw langskomen om het één en ander nog eens na te lopen.